CH logo

Claussen & Heyerdahl

Med visjonen om å «skape eksepsjonelle arenaer for og mellom mennesker» har vi siden 1968 bygd utallige lekeplasser og uteområder til forlystelse og velvære for det norske folk.

Vår erfaring sammen med gode produkter og løsninger setter oss i stand til å realisere bedre arenaer for alle. Vi har spennende løsninger for aktivitet og trening, parkmøblering og lek på land og i vann.

Som den amerikanske poeten Diane Ackermann har sagt, «er lek hjernens favoritt aktivitet for læring». Da er det viktige å ha tilgang til åpne steder der det er lagt til rette for lek, fysisk aktivitet. Det norske klima krever stor robusthet i installasjonene, og dette har Claussen & Heyerdahl forstått og tatt konsekvensen av i valg av produkter.

Les mer om Claussen & Heyerdahl her: www.c-h.no